Oferta

Zakres świadczonych usług

Firma Księgowość oferuje usługi z zakresu:

 • Outsourcingu księgowości,
 • Obsługi kadr,
 • Obsługi płac,
 • Obsługi zatrudnienia obcokrajowców,
 • Audytu, tworzenia oraz modyfikacji procedur i instrukcji BHP i Ppoż.,
 • Pomocy w założeniu firmy,
 • Sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • Przechowywania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów związanych z ich prowadzeniem.

Outsourcing księgowości

Usługa prowadzenia księgowości w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • karta podatkowa,
 • księgi handlowe,
 • bieżące księgowanie,
 • nadzór nad formalną poprawnością dokumentów,
 • przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdao finansowych,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych,
 • przygotowywanie wyjaśnieo merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi,
 • bieżąca analiza sald kont analitycznych,
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT).

Ponadto w ramach usługi prowadzenia księgowości oferujmy:

 • prowadzenie bieżącego monitoringu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • przygotowywanie propozycji kompensat należności i zobowiązań,
 • przygotowywanie w niezbędnych przypadkach wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych do zapłaty, not odsetkowych, monitów ostatecznych,
 • sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • dokonywanie wszelkich przelewów zleconych przez Klienta,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę rachunkowości,
 • sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych,
 • GUS, Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG.

Usługi dodatkowe

Pomoc w założeniu firmy

W ramach usługi Firma Księgowość oferuje:

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu;
 • przygotowanie i złożenie do odpowiednich organów państwa dokumentów wymaganych do rejestracji wybranej przez Klienta formy działalności biznesowej;
 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Przechowywanie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Nasza firma oferuje usługę przechowywania ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz innych dokumentów związanych z ich prowadzeniem.